ابراهیم لفتوانی

ابوعبدالله، ابراهیم لَفتُوانی (۱۰۸۷م - ؟) (نسب: ابراهیم بن ابونصر شجاع بن ابوبکر بن ابراهیم) محدث ایرانی در سدهٔ ششم هجری بود. از برادرش و ابومحمد عبدالرحمان سمسار حدیث فراگرفت. سمعانی نیز از او سماع حدیث داشته اشت. سال درگذشت او مشخص نیست.[۱]

ابوعبدالله لفتوانی
زادهٔ۱۰۸۷م / ۴۸۰ق
لفتوان، اصفهان
درگذشتاصفهان
پیشهمحدث

منابع

  1. سمعانی، ابوسعد عبدالکریم (۱۹۷۵). التحبیر فی المعجم الکبیر (PDF). یکم. بغداد: دیوان الأوقاف. ص. ۷۳.