ابن بنای مراکشی

ریاضی‌دان و ستاره‌شناس مراکشی

ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الازْدی معروف به ابن بنّای مراکشی (۷۲۱–۶۵۴ هـ / ۱۳۲۱–۱۲۵۶ م) دانشمند مسلمان دوران طلایی اسلام است متولد مراکش دانشمند در ریاضیات، ستاره‌شناسی، ستاره‌بینی، علوم دینی، تصوف و طب بود.

ابن بنّای مراکشی
ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الازْدی
زادهٔ۶۵۴ قمری
۱۲۵۶
مراکش، مراکش
درگذشت۷۲۱ قمری
۱۳۲۱
پیشهریاضیات، ستاره‌شناسی، ستاره‌بینی، علوم دینی، تصوف و طب

وی در مورد اعداد کسری و توان دوم و ریشه دوم اعداد کارهای بسیاری انجام داده است. وی مخترع روش ریشه دوم اعداد و نیز نمایش اعداد توسط کسرهای متداوم میباشد.[۱]

مهمترین اثر او دایره المعارف جامع المبادی و الغایات در مورد آلات نجومی و کاربرد آنها بوده است.

دهانه المراکشی بر روی ماه به پاسداشت خدمات، به نام وی نهاده شده است.

تالیفات ویرایش

وی بیش از هفتاد کتاب در علم ریاضیات نشر کرده.

 • جامع المبادی و الغایات کاملترین دایره المعارف قرون میانه در مورد ابزارهای نجومی است[۲]
 • کتاب تلخیص أعمال الحساب
 • مقالات فی الحساب، وهو بحث فی الأعداد الصحیحة والکسور والجذور والتناسب.
 • الأصول والمقدمات فی الجبر والمقابلة.
 • کتاب الفصول فی الفرائض.
 • رسالة فی المساحات.
 • کتاب الأسطرلاب واستعماله.
 • کتاب الیسارة فی تقویم الکواکب السیارة.
 • منهاج الطالب فی تعدیل الکواکب، وقد حقق المستشرق الإسبانی فیرنه خینس مقدمة الکتاب وبعض فصوله وترجمها إلی الإسبانیة سنة ۱۹۵۲.
 • کتاب أحکام النجوم.
 • رسالة فی الجذور الصم وجمعها وطرحها.
 • قیاس السطوح.
 •  
  برگی از کتاب جامع المبادی و الغایات
  مدخل إلی إقلیدس.

منابع ویرایش

 1. A Djebbar: Mathematics in medieval Maghreb; AMUCHMA-Newsletter 15; Universidade Pedagógico (UP), Maputo (Mozambique), 15.9.1995.
 2. Rogers, J. M. (2008). The arts of Islam : treasures from the Nasser D. Khalili collection (Revised and expanded ed.). Abu Dhabi: Tourism Development & Investment Company (TDIC). p. 311. OCLC 455121277.