ابوالقاسم علی بن حسن دمشقی شهرت‌یافته به ابن عساکر (۱۱۰۵۱۱۷۶م) محدث برجسته و تاریخ‌نگار شامی در سدهٔ ششم هجری بود که در حجاز، شام، خراسان و عراق حدیث آموخت و به «حافظ ابنِ عساکر» شهرت یافت؛ همانند حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی، او نیز تاریخی برای دمشق و مشاهیر آن نگاشت.[۱]

ابن عساکر
ابوالقاسم علی بن حسن دمشقی
زادهٔ۱۱۰۵م/ محرم ۴۹۹ق
دمشق
درگذشت۲۴ ژانویه ۱۱۷۶م/ ۱۱ رجب ۵۷۱ق
دمشق
پیشهمحدث و تاریخ‌نگار
آثار«تاریخ مدینة دمشق و أخبارها و أخبار من حَلّها»

منابع ویرایش

  1. فروخ، عمر (۱۹۸۴). تاریخ الأدب العربی (PDF). ج. سوم. بیروت: دارالعلم للملایین. صص. ۳۵۵.