باز کردن منو اصلی

۴۹۹ (قمری)، چهارصد و نود و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم سپتامبر سال ۱۱۰۵ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش