ابوالوفا محمودالدوله مبشر بن فاتک (قرن پنجم هجری) معروف به ابن فاتک؛ اصالتاً عرب و از اهالیِ دمشق و از شاگردانِ ابن‌هیثم بود.

تنها کتابی که از ابن فاتک به جا مانده، مختارالحکم می‌باشد؛ که زندگی‌نامه و شرحِ حالِ فیلسوفانِ کم‌وبیش افسانه‌وار است. کتابی که به عقیدهٔ عبدالرحمن بدوی، کتابِ زندگانیِ فیلسوفان، اثر دیوژن لائرتی منشأ اصلیِ آن است.

منابعویرایش

  • کوربن، هانری (۱۳۵۸). تاریخ فلسفهٔ اسلامی. انتشارات امیرکبیر. شابک ۹۶۴-۶۱۴۴-۱۹-۵.