دیوژن لائرتی

تاریخ‌نگار و نویسنده در یونان باستان

دیوگنس لائرتیوس (به یونانی: Διογένης Λαέρτιος) زندگی‌نامه‌نویس فیلسوفان یونانی بود. برخی لقب او لائرتیوس را وابسته به شهر لائرته در آسیای کوچک می‌دانند و برخی او را به خاندان رمی لائرتی‌ها پیوند زده‌اند. از زندگی او چیزی دانسته‌نیست، می‌پندارند که او باید پس از سکتوس امپیریکوس -که دیوژن از او یادکرده‌است- و پیش از استفانوس بیزانتیومی - که از او نقل قول کرده- زندگی کرده‌باشد، به دیگر سخن میان سال‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلادی. احتمال داده‌می‌شود که او در نیمهٔ نخست سدهٔ سوم میلادی زمان پادشاهی الکساندر سوروس (۲۲۲-۲۳۵ میلادی) زیسته باشد.

رویهٔ کتاب زندگی و باورهای فیلسوفان برجسته مربوط به سال ۱۵۹۴دربارهٔ
دیوژن لائرتی
زادهٔاحتمالاً ۲۲۲ میلادی
درگذشتورای ۲۳۵
مکتبسوفسطائیان یا اپیکوریان

انگاشته‌اند که او باید پیرو یکی از دو فلسفهٔ سوفسطائیان یا اپیکوریان بوده‌باشد. اثر او زندگی و باورهای فیلسوفان برجسته است که به یونانی نگاشته‌شده‌است. او جستارهای کتابش را به دو بخش آموزشگاه‌های ایونی و ایتالیایی بخش می‌کند. زندگی‌نامهٔ فیلسوفان بخش یکم در کتاب او از آناکسیماندر آغاز می‌شود و به کلیتوماخوس، تئوفراستوس و خروسپیپوس می‌انجامد. بخش دوم نیز با فیثاغورث آغازیده و با اپیکور به پایان می‌رسد.

گفتاورد زیر از اوست:

دلیل اینکه ما دو گوش و یک دهان داریم این‌است که بیشتر گوش کنیم و کمتر سخن بگوییم.

آثارویرایش

  • «حیات فیلسوفان نامدار: سقراط-افلاطون» (ترجمه)، نوشته دیوگنس لائرتیوس، حسین کلباسی اشتری (مترجم)، تهران: انتشارات دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۷
  • «فیلسوفان یونان» (ترجمه)، نوشته دیوگنس لائرتیوس، بهراد رحمانی (مترجم)، تهران: نشر مرکز، 1388

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Diogenes Laërtius،" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Diogenes_Laërtius&oldid=281347873 (accessed April 12, 2009).