ابوالبشر فرمانفرمائیان

ابوالبشر فرمانفرمائیان (۱۹۲۱–۱۹۹۱) یکی از پسران عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از مادری کرمانشاهی (بتول احشمی) بود. [نیازمند منبع] در جوانی مدتی ایلخان ایل زوله کرمانشاه بود.[۱] در ایران بطور انحصاری از پاپیون استفاده می‌کرد.[۲] و دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه شیکاگو و جی دی از دانشگاه کلمبیا بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران از مخالفین ملی شدن بود و مقالاتی از وی در روزنامه کیهان آن زمان به چاپ رسید.[۳] او مدتی پس از انقلاب ایران درگذشت.[۴]

وی همسر دوم منیر شاهرودی فرمانفرمائیان بود. او در کنار برادرش منوچهر در قبرستان اوکلند در سگ هاربر لانگ آیلند نیویورک مدفون است.[۵]

منابعویرایش

  1. منوچهر فرمانفرمائیان (۱۳۷۷)، «اشغال»، خون و نفت، ترجمهٔ مهدی حقیقت خواه، به کوشش رخسان فرمانفرمائیان.، تهران: ققنوس، ص. ۱۶۵، شابک ۹۶۴-۳۱۱-۱۴۹-۰
  2. منوچهر فرمانفرمائیان (۱۳۷۷)، «خانه تقسیم شده»، خون و نفت، ترجمهٔ مهدی حقیقت خواه، به کوشش رخسان فرمانفرمائیان.، تهران: ققنوس، ص. ۲۲۱، شابک ۹۶۴-۳۱۱-۱۴۹-۰
  3. منوچهر فرمانفرمائیان (۱۳۷۷)، «ملی کردن»، خون و نفت، ترجمهٔ مهدی حقیقت خواه، به کوشش رخسان فرمانفرمائیان.، تهران: ققنوس، ص. ۳۱۴، شابک ۹۶۴-۳۱۱-۱۴۹-۰
  4. منوچهر فرمانفرمائیان (۱۳۷۷)، «سپاسگزاری»، خون و نفت، ترجمهٔ مهدی حقیقت خواه، به کوشش رخسان فرمانفرمائیان.، تهران: ققنوس، ص. ۵۵۷، شابک ۹۶۴-۳۱۱-۱۴۹-۰
  5. Lawson, Pamela Vail (2010-12-08). "The Story of the Iranians in Oakland Cemetery". The Sag Harbor Express. Retrieved 2017-12-27.