ابوالحسن محمد بیهقی

ابوالحسن محمد بن شعیب عجلی نیشابوری بیهقی (درگذشته ۳۲۴ هجری قمری) فقیه شافعی در خراسان اهل بیهق بود. در نیشابور نزد ابوبکر بن خزیمه و محمد بن ابراهیم بوشنجی و در بغداد نزد محمد بن جریر طبری و احمد بن عمر بن سریج تعلیم دید. ابوالفضل بلعمی، وزیر سامانی، از او خواست قاضی چاچ یا ری شود ولی بیهقی نپذیرفت. ابوالولید حسان نیشابوری و ابو سهل محمد بن سلیمان صعلوکی از شاگردانش بودند.[۱][۲]

منابع

  1. H. Halm (15 Dec 1988). "BAYHAQĪ, ABU'L-ḤASAN MOḤAMMAD". Encyclopaedia Iranica.
  2. فرید عبدالله کیانی. «بیهقی ابوالحسن محمد بن شعیب نیشابوری». دانشنامه جهان اسلام. دریافت‌شده در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰.