ابوالخطار الکلبی

ابوالخطار الکلبی (عربی: أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي) بیستمین والی اموی اندلس (۷۴۳-۷۴۵) بوده است.

ابوالخطار الکلبی
ابوالخطار الکلبی
سلطنتامویان
پیشینثعلبه بن سلامه العاملی
جانشینثوابه بن سلامه الجذامی
نام کامل
ابوالخطار بن ضرار الکلبی
پدرضرار کلبی

وی که جانشین ثعلبه بن سلامه العاملی شده بود در سال ۷۴۵ از حکومت خلع و ثوابه بن سلامه الجذامی به حکومت اندلس انتخاب شد.

منابع ویرایش

  • Díez, Gonzalo Martínez. (2005). El condado de Castilla, 711-1038. Marcial Pons Historia. ISBN 978-84-95379-94-8، p. 743.
  • Dozy, Reinhart and Stokes, Francis Griffin (2003). Spanish Islam: A History of the Muslims in Spain. Kessinger Publishing. ISBN 978-0-7661-7823-6، pp. 145-156.
والی پیشین:
ثعلبه بن سلامه العاملی
والی اندلس
ابوالخطار الکلبی
۱۲۵ - ۱۲۷ هجری
والی بعدی:
ثوابه بن سلامه الجذامی