ابوالخطار الکلبی

ابوالخطار الکلبی (عربی: أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي) بیستمین والی اموی اندلس (۷۴۳-۷۴۵) بوده است.

ابوالخطار الکلبی
ابوالخطار الکلبی
سلطنتامویان
پیشینثعلبه بن سلامه العاملی
جانشینثوابه بن سلامه الجذامی
نام کامل
ابوالخطار بن ضرار الکلبی
پدرضرار کلبی
دین و مذهباسلام

وی که جانشین ثعلبه بن سلامه العاملی شده بود در سال ۷۴۵ از حکومت خلع و ثوابه بن سلامه الجذامی به حکومت اندلس انتخاب شد.

منابعویرایش

  • Díez, Gonzalo Martínez. (2005). El condado de Castilla, 711-1038. Marcial Pons Historia. ISBN 978-84-95379-94-8، p. 743.
  • Dozy, Reinhart and Stokes, Francis Griffin (2003). Spanish Islam: A History of the Muslims in Spain. Kessinger Publishing. ISBN 978-0-7661-7823-6، pp. 145-156.
والی پیشین:
ثعلبه بن سلامه العاملی
والی اندلس
ابوالخطار الکلبی
۱۲۵ - ۱۲۷ هجری
والی بعدی:
ثوابه بن سلامه الجذامی