اتحادیه کمونیست‌های صربستان

اتحادیه کمونیست‌های صربستان شاخه صربستان اتحادیه کمونیست‌های یوگسلاوی بود (این حزب از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ تنها حزب قانونی یوگسلاوی بود). در اوایل دههٔ ۹۰ با بالا گرفتن مناقشات قومی بین جمهوری‌های تشکیل‌دهندهٔ یوگسلاوی حزب فدرال از هم پاشید و به احزاب جمهوری‌ها تجزیه شد.

اتحادیه کمونیست‌های صربستان

Savez komunista Srbije
Савез комуниста Србије
رهبرsee full list اتحادیه کمونیست‌های صربستان
بنیان‌گذاریMay 1945
انحلال و برچینشJuly 1990
پیشینProvincial Committee for Serbia of the اتحادیه کمونیست‌های یوگسلاوی
پسینSocialist Party of Serbia
مقرهابلگراد، جمهوری سوسیالیستی صربستان، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم
Titoism
رنگ رسمیسرخ

جمهوری سوسیالیستی صربستان branch of the اتحادیه کمونیست‌های یوگسلاوی

در ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰ این اتحادیه به همراه احزاب دیگری حزب سوسیالیست صربستان را تشکیل داد.

منابعویرایش