اتم اگزاتیک

اتم اگزاتیک (به انگلیسی: Exotic Atom)به اتمی گویند که یک یا چند ذره زیراتمی آن با ذره دیگری با همان بار عوض شده باشد.

نیمه عمرویرایش

آنها اغلب نیمه عمر بسیار پایینی دارند اما به اندازه‌ای نیمه عمر دارند که در طیف‌های اتمی معلوم شوند. یکی از معروفترین این اتم‌ها پوزیترونیوم است که در آن به جای پروتون اتم هیدروژن یک پوزیترون جایگزین شده است. این اتم در الکترودینامیک کوانتومی و در مدل کوارکونیوم بسیار مورد توجه می‌باشد.

منابعویرایش

  • کتاب مقدمه‌ای بر ذرات بنیادی نوشته گریفیتس

[[رده کوانتومی
کوانتومی]]