در فیزیک ذرات بنیادی پیون( که به نام مزون پی هم شناخته می‌شود) به ذراتی اطلاق می‌شود که جزء سه دستهٔ زیر باشند: π0, π+ and π و سبکترین مزون هستند و تحت تأثیر از نیروی قوی قرار می‌گیرند.

پیون
Quark structure pion.svg
ساختار کوارکی پیون
نماد, , &
نظریه‌پردازیهیدکی یوکاوا
کشفسیسل فرانک پاول
جرم±: 139.57018(35) الکترون‌ولت/c2
: 134.9766(6) الکترون‌ولت/c2
بار الکتریکی±: ±e
: 0
اسپین±: 1(±1), 0
: 1(0), 0

خواصویرایش

پیون هااسپینشان صفر است در مدل کوارک کوارکها بالا و پاد پایین π+ دارند کوارک پایین و واد بالا π دارند هر سه نوع پیون ایزواسپینشان۱- است.

ذره نماد پاد-
ذره
ساختار
کوارک
اسپین و پاریته جرم سکون
MeV/c2
S C B نیمه عمر
s
واپاشی به یادداشت
Charged
Pion
      Pseudoscalar 139.6 0 0 0 2.60×10−8 μ+ + νμ
پیون
طبیعی
  Self   Pseudoscalar 135.0 0 0 0 0.84×10−16 Makeup inexact due to non-zero quark masses

تاریخچهویرایش

نظریه وجود پیون و حتی مزون توسط دانشمند ژاپنی به نام هیدکی یوکاوا در سال ۱۹۳۵ پایه‌گذاری شد او به دنبال ذراتی می گشت که بتواند با نیروی قوی برهم کنش کند و بر اساس محاسبات خود جرم آنرا سنگینتر از الکترون و سبک‌تر از پروتون محاسبه نمود که به همین دلیل به آن‌ها مزون نام داد(مزون به معنای میانه است) ابتدا فرض بر این گرفته بود که میون عامل چنین اتفاقاتی است اما بعداْ عامل برهم کنش را پیون به دست آورد[۱] که به خاطر این مسئله او در سال ۱۹۴۹ جایزه نوبل فیزیک را بدست آورد

منابعویرایش

مراجعویرایش

  1. کتاب از اتم تا کوارک فصل میون

پیوند به بیرونویرایش