احمد سودی

مترجم اهل عثمانی

احمد سودی بوسنوی (؟، Foča، امپراتوری عثمانی، بوسنی و هرزگوین فعلی - ۱۰۰۰/۱۰۰۶ هجری قمری) که گاهی در منابع به اشتباه محمد سودی نیز نامیده شده‌است، پژوهشگر و مترجم عثمانی بود. شهرت وی بیشتر به دلیل نگارش ترجمه و شرح دیوان حافظ و نیز گلستان و بوستان سعدی به زبان ترکی عثمانی است.[۱]

او در شرح گلستان خود در بیشتر موارد تفسیر شمعی را رد کرده‌است.[۲]

منابعویرایش

  1. BURRILL, KATHLEEN (1997). "SUDI, AHMED". Encyclopaedia of Islam. 9 (2nd ed.). Leiden: E. J. Brill. p. 762. ISBN 90-04-10422-4.
  2. Kaya, İbrahim (Winter 2012). "Sudi'nin şerh-i Gülistan'da şem'i'ye yönelttiği anlamla ilgili eleştriler". Turkish Studies (به ترکی استانبولی). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. 7 (1): 1461-1488. doi:10.7827/TurkishStudies.2918.