اخترتاب نور گسیل‌شده از ستارگان است. عموماً به تابش دیدنی ستارگان (به جز خورشید) که در طول شب (اگر چه بخشی از اخترتاب در طول روز نیز از زمین دیدنی است) از زمین دیده می‌شود گفته می‌شود. نور سفید عبارت است از اخترتاب خورشید که در طول روز از زمین قابل مشاهده است. سپیدایی عبارت است از بازتاب خورشیدی از اشیا دیگر منظومه‌های شمسی در طول شب است.[۱]

آسمان پرستاره و شهاب واره

مشاهده و اندازه‌گیری اخترتاب از طریق تلسکوپ مبنای بسیاری از رشته‌های اخترشناسی (مانند شیدسنجی)است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Keith Robinson - Starlight: An Introduction to Stellar Physics for Amateurs (2009) - Page 38-40 (Google Books Link)