اختلال‌های تکاملی خاص

اختلال‌های تکاملی خاص طبقه‌ای از اختلال‌ها در سنین اولیهٔ رشد است که در آنها برخی توانایی‌های خاص و محدود به کارکردهای مشخص بدون وجود عللی مانند عقب‌ماندگی ذهنی و درخودماندگی، آن‌چنان‌که باید رشد نمی‌کنند.

اختلال‌های تکاملی خاص
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصروان‌پزشکی، روان‌شناسی
آی‌سی‌دی-۱۰F80-F83
آی‌سی‌دی-9-CM307, 315

منابعویرایش