ارام یا رام(عبری:רם به معنی بلند و عالی) پسر حصرون و نواده فارص از سبط یهودا بود[۱] که پس از مهاجرت یعقوب به مصر، متولد شد[۲]. او از نیاکان عمیناداب، بوعز و داوود پادشاه است. نام او در نسب‌نامه‌های عیسی در عهد جدید ارام آمده است.[۳] نام او پس از کتاب راعوت در نسب‌نامه اول تواریخ ایام نیز ذکر شده است.[۴]

پانویس ویرایش

  1. پیدایش ۴۶:۱۲
  2. روت ۴:۱۹
  3. متی ۱:۳؛ لوقا ۳:۳۳
  4. تواریخ ایام ۲:۱۰

منابع ویرایش

  • عاطف الزین، سمیح، داستان پیامبران علیهم السلام در قرآن، ترجمه علی چراغی، اول، تهران: ذکر، ۱۳۸۰، ISBN 9643071634
  • کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹، ISBN 964-331-068-X
  • یاردون سیز (۱۳۸۰دانشنامه کتاب مقدس، ترجمهٔ بهرام محمدیان، تهران: روز نو، ص. ۱۹۱۲
  • جیمز هاکس (۱۳۷۵قاموس کتاب مقدس، ترجمهٔ عبدالله شیبانی، تهران: اساطیر، ص. ۱۱۴