در هندسه منحنی‌ها، ارتوپتیک (انگلیسی: Orthoptic‎) مجموعه‌ای از نقاط است که در آن‌ها دو خط مماس یک منحنی همدیگر را با زاویهٔ ۹۰° قطع می‌کند. برای مثال

ارتوپتیک سهمی خطوط هادی خودش است (بنفش).
ارتوپتیک‌های بیضی (بنفش)
ارتوپتیک‌های هذلولی (بنفش)
  • ارتوپتیک سهمی خطوط هادی خودش است.
  • ارتوپتیک بیضی با معادلهٔ x2/a2 + y2/b2 = ۱ دایره‌ای به معادلهٔ x2 + y2 = a2 + b2 است.
  • ارتوپتیک هذلولی با معادله x2/a2y2/b2 = 1, a > b, دایره‌ای با معادلهٔ x2 + y2 = a2b2است (در حالت خاص ab بیضی خط مماسی ندارد)

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش