ارد

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ارُد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

پادشاهانویرایش

پادشاهان اشکانیان
پادشاه ارمنستان
  • ارد یکم ارمنستان پادشاه ارمنستان در سال ۳۵ میلادی و بار دیگر از سال ۳۷ میلادی تا سال ۴۲ میلادی
پادشاهان الیمائید
  • ارد اول (حدود ۲۵–۵۰ میلادی)
  • ارد دوم (حدود ۵۰–۷۰ میلادی)
  • ارد سوم (حدود ۹۰–۱۰۰ میلادی)
  • ارد چهارم (حدود ۱۴۰–۱۶۰ میلادی)
  • ارد پنجم (حدود ۱۷۰–۱۸۰ میلادی)
  • ارد ششم (حدود ۲۲۰–۲۲۴ میلادی)

سایرویرایش