اُرُد سوم یا ورُد سوم (اشک شانزدهم) شانزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. وی از سال ۴ تا ۷ میلادی سلطنت کرد. اُرد سوم شاهزاده‌ای اشکانی بود و روشن نیست که پدر او چه کسی بوده است. در زمان کوتاه سلطنت وی، اتفاق قابل ذکری صورت نگرفته است. وی در سال ۷ (میلادی) در حین شکار در شکارگاه کشته شد. پس از او ونون نخست به شاهی رسید.

ارد سوم
شاه بزرگ
شاه شاهان
OrodesIIICoinHistoryofIran.jpg
سکه ارد سوم
سلطنت۴ - ۷ میلادی
تاج‌گذاری۴ میلادی
پیشینفرهاد پنجم و ملکه موزا
جانشینونون یکم
درگذشته۷ میلادی
دودماناشکانیان

منابعویرایش

  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور، ۱۳۸۰
اُرُد سوم
درگذشتهٔ: ۷ میلادی
عنوان سلطنتی
پیشین:
فرهاد پنجم و
ملکه موزا
شاهنشاه ایران‌
۴ - ۷ میلادی
پسین:
ونون یکم