ارشاک

یکی از پایتخت‌های اشکانیان

اَرشاک یک شهر باستانی در قوچان خراسان رضوی که از ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح یکی از پایتخت‌های اشکانیان بود. بسیاری از پادشاهان اشکانی همچون اشک اول از این شهر به عنوان پایتخت استفاده کرده‌اند. محل دقیق این شهر باستانی نزدیک قوچان در شمال دره رود اترک قرار دارد.در حال حاضر در شمال رودخانه اترک روستاهای مزرج، فخرآباد و آق کاریز قرار دارد که در روستای مزرج آثاری از ویرانه های شهری باستانی قرار دارد و تا حدود 40 سال قبل اهالی از خرابه‌های باقی‌مانده اشیای عتیقه و زیر خاکی استخراج می‌کردند و احتمالاً با کاوش‌های درست و دقیق به اطلاعات ذیقیمتی از تاریخ دوران اشکانیان دست خواهیم یافت. نام این شهر(اَرشاک)، برگرفته از نام نخستین پادشاه اشکانیان و کسی که این شهر را بنا نهاده است، اَرْشَک (یا اَشک) که به اشتباه برخی به آن اَرَشک می‌گویند، گرفته شده است. در انگلیسی به آن آساک یا اَرْسَکْیا می‌گویند، زیرا در انگلیسی به اَرْشَک می‌گویند اَرْسَک و یا اَرْسَکِس و در برخی جاها نیز به حالت اَرْشَکْیّه آمده است که بیشتر حالت عربی دارد، ولی بهترین و پارسی‌ترین حالت و درست‌ترین حالت این شهر فارسی، همان «اَرْشاک» است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش