ارمنستان در ۲۰۱۶

لیستی از رویدادها

لیست زیر رویدادهایی است که در طی سال ۲۰۱۶ (میلادی) در ارمنستان اتفاق افتاده است.

ارمنستان
در
۲٬۰۱۶

دهه‌ها:
جستارهای وابسته:رویدادهای دیگر ۲۰۱۶
فهرست سال‌ها در ارمنستان

صاحب منصبان ویرایش

رویدادها ویرایش

اوت ویرایش

درگذشتگان ویرایش

منابع ویرایش