استونی در بازی‌های المپیک

استونی از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۶ و ۱۹۹۲ تاکنون در مسابقات المپیک تابستانی و زمستانی شرکت کرده‌است که حاصل آن ۱۳ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۶ برنز بوده‌است.

استونی در بازی‌های المپیک
استونی
کد المپیک      EST
وب‌گاهwww.eok.ee (استونیایی)
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۲۰۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶
۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶
۱۹۹۲۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰۲۰۱۴۲۰۱۸
جستارهای مرتبط
پرچم روسیهروسیه (۱۹۰۸-۱۹۱۲)
پرچم اتحاد جماهیر شورویاتحاد جماهیر شوروی (۱۹۵۲-۱۹۸۸)

جدول مدال‌هاویرایش

بازی‌های تابستانیویرایش

بازی‌ها ورزشکار طلا نقره برنز مجموع رتبه
۱۹۰۸–۱۹۱۲ بخشی از  امپراتوری روسیه
۱۹۲۰ آنتورپ ۱۴ ۱ ۲ ۰ ۳ ۱۴
۱۹۲۴ پاریس ۴۴ ۱ ۱ ۴ ۶ ۱۷
۱۹۲۸ آمستردام ۲۰ ۲ ۱ ۲ ۵ ۱۶
۱۹۳۲ لس‌آنجلس ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۶ برلین ۳۷ ۲ ۲ ۳ ۷ ۱۳
۱۹۴۸ لندن عدم شرکت
۱۹۵۲ هلسینکی
۱۹۵۲–۱۹۸۸ بخشی از  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۹۲ بارسلون ۳۷ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳۴
۱۹۹۶ آتلانتا ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰۰۰ سیدنی ۳۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۴۷
۲۰۰۴ آتن ۴۲ ۰ ۱ ۲ ۳ ۶۴
۲۰۰۸ پکن ۴۷ ۱ ۱ ۰ ۲ ۴۶
۲۰۱۲ لندن ۳۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۶۳
مجموع ۹ ۹ ۱۵ ۳۳ ۴۹

بازی‌های زمستانیویرایش

بازی‌ها ورزشکار طلا نقره برنز مجموع رتبه
۱۹۲۸ سنت موریتز ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۲ لیک پلسید عدم شرکت
۱۹۳۶ گارمیش-پارتنکیرشن ۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۴۸ سنت موریتز عدم شرکت
۱۹۵۲–۱۹۸۸ بخشی از  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۹۲ آلبرت‌ویل ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۴ لیلهامر ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹۸ ناگانو ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰۰۲ سالت‌لیک‌سیتی ۱۷ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱۷
۲۰۰۶ تورین ۲۶ ۳ ۰ ۰ ۳ ۱۲
۲۰۱۰ ونکوور ۳۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲۵
مجموع ۴ ۲ ۱ ۷ ۲۵

مدال‌ها بر پایه ورزشویرایش

بازی‌ها طلا نقره برنز مجموع
کشتی ۵ ۲ ۴ ۱۱
اسکی صحرانوردی ۴ ۲ ۱ ۷
دو و میدانی ۲ ۱ ۳ ۶
وزنه‌برداری ۱ ۳ ۳ ۷
دوچرخه‌سواری ۱ ۰ ۰ ۱
رویینگ ۰ ۲ ۰ ۲
بوکس ۰ ۱ ۰ ۱
جودو ۰ ۰ ۳ ۳
قایق‌رانی بادبانی ۰ ۰ ۲ ۲
مجموع ۱۳ ۱۱ ۱۶ ۴۰

فهرست مدال‌آورانویرایش

بازی‌های تابستانیویرایش

مدال نام بازی‌ها ورزش رویداد
1  طلا نئولند, آلفردآلفرد نئولند   ۱۹۲۰ آنتورپ   وزنه‌برداری ۶۷٫۵ کیلوگرم مردان
2  نقره لوسمن, یورییوری لوسمن   ۱۹۲۰ آنتورپ   دو و میدانی ماراتن مردان
2  نقره اشمیت, آلفردآلفرد اشمیت   ۱۹۲۰ آنتورپ   وزنه‌برداری ۶۰ کیلوگرم مردان
1  طلا پوتسپ, ادواردادوارد پوتسپ   ۱۹۲۴ پاریس   کشتی ۵۳ کیلوگرم فرنگی مردان
2  نقره نئولند, آلفردآلفرد نئولند   ۱۹۲۴ پاریس   وزنه‌برداری ۷۵ کیلوگرم مردان
3  برنز کلومبرگ, الکساندرالکساندر کلومبرگ   ۱۹۲۴ پاریس   دو و میدانی ده‌گانه مردان
3  برنز کیکاس , یانیان کیکاس   ۱۹۲۴ پاریس   وزنه‌برداری ۷۵ کیلوگرم مردان
3  برنز تامر , هارالدهارالد تامر   ۱۹۲۴ پاریس   وزنه‌برداری +۸۲٫۵ کیلوگرم مردان
3  برنز استینبرگ, رومنرومن استینبرگ   ۱۹۲۴ پاریس   کشتی - ۷۵ کیلوگرم فرنگی مردان
1  طلا کاپ, اسوالداسوالد کاپ   ۱۹۲۸ آمستردام   کشتی - ۶۶ کیلوگرم آزاد مردان
1  طلا ولی, وولدماروولدمار ولی   ۱۹۲۸ آمستردام   کشتی - ۶۲ کیلوگرم فرنگی مردان
2  نقره لوهار, آرنولدآرنولد لوهار   ۱۹۲۸ آمستردام   وزنه‌برداری +۸۲٫۵ کیلوگرم مردان
3  برنز نیکولای وکشین, ویلیام فون ویرن, ابرهارد ووگت, گئورگ فائلمن, آندریاس فائلمن   ۱۹۲۸ آمستردام   قایق‌رانی بادبانی کلاس ۶ متر مردان
3  برنز کوسنتس, آلبرتآلبرت کوسنتس   ۱۹۲۸ آمستردام   کشتی - ۷۵ کیلوگرم فرنگی مردان
1  طلا پالوسالو, کریستیانکریستیان پالوسالو   ۱۹۳۶ برلین   کشتی +۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان
1  طلا پالوسالو, کریستیانکریستیان پالوسالو   ۱۹۳۶ برلین   کشتی +۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان
2  نقره استپولوف, نیکولاینیکولای استپولوف   ۱۹۳۶ برلین   بوکس ۶۱٫۲ کیلوگرم مردان
2  نقره نئو, آگوستآگوست نئو   ۱۹۳۶ برلین   کشتی ۷۹ – ۸۷ کیلوگرم آزاد مردان
3  برنز لوهار, آرنولدآرنولد لوهار   ۱۹۳۶ برلین   وزنه‌برداری +۸۲٫۵ کیلوگرم مردان
3  برنز ولی, وولدماروولدمار ولی   ۱۹۳۶ برلین   کشتی ۶۱ – ۶۶ کیلوگرم فرنگی مردان
3  برنز نئو, آگوستآگوست نئو   ۱۹۳۶ برلین   کشتی ۷۹ – ۸۷ کیلوگرم فرنگی مردان
1  طلا سالومه, اریکااریکا سالومه   ۱۹۹۲ بارسلون   دوچرخه‌سواری اسپرینت زنان
3  برنز تونو تونیستهتوماس تونیسته   ۱۹۹۲ بارسلون   قایق‌رانی بادبانی کلاس ۴۷۰ تیمی مردان
1  طلا نول, ارکیارکی نول   ۲۰۰۰ سیدنی   دو و میدانی ده‌گانه مردان
3  برنز بودولین, الکسیالکسی بودولین   ۲۰۰۰ سیدنی   جودو – ۸۱ کیلوگرم مردان
3  برنز پرتلسون, ایندرکایندرک پرتلسون   ۲۰۰۰ سیدنی   جودو ۱۰۰+ کیلوگرم مردان
2  نقره یانسون, یورییوری یانسون   ۲۰۰۴ اتن   رویینگ تک نفره دو پارو مردان
3  برنز تامرت, الکساندرالکساندر تامرت   ۲۰۰۴ آتن   دو و میدانی پرتاب دیسک مردان
3  برنز پرتلسون, ایندرکایندرک پرتلسون   ۲۰۰۴ آتن   جودو +۱۰۰ کیلوگرم مردان
1  طلا کانتر, گردگرد کانتر   ۲۰۰۸ پکن   دو و میدانی پرتاب دیسک مردان
2  نقره اندرکسون, تونوتونو اندرکسون
یانسون, یورییوری یانسون
  ۲۰۰۸ پکن   رویینگ دو نفره دو پارو مردان
2  نقره نابی, هیکیهیکی نابی   ۲۰۱۲ لندن  کشتی ۱۲۰ کیلوگرم فرنگی مردان
3  برنز کانتر, گردگرد کانتر   ۲۰۱۲ لندن   دو و میدانی پرتاب دیسک مردان

بازی‌های زمستانیویرایش

مدال نام بازی‌ها ورزش رویداد
1  طلا ویرپالو, آندروسآندروس ویرپالو   ۲۰۰۲ سالت‌لیک‌سیتی   اسکی صحرانوردی ۱۵ کیلومتر کلاسیک مردان
2  نقره ویرپالو, آندروسآندروس ویرپالو   ۲۰۰۲ سالت‌لیک‌سیتی   اسکی صحرانوردی ۵۰ کیلومتر کلاسیک مردان
3  برنز مائه, یاکیاک مائه   ۲۰۰۲ سالت‌لیک‌سیتی   اسکی صحرانوردی ۱۵ کیلومتر کلاسیک مردان
1  طلا ویرپالو, آندروسآندروس ویرپالو   ۲۰۰۶ تورین   اسکی صحرانوردی ۱۵ کیلومتر کلاسیک مردان
1  طلا شمیگون-واهی, کریستیناکریستینا شمیگون-واهی   ۲۰۰۶ تورین   اسکی صحرانوردی ۱۵ کیلومتر تعقیبی زنان
1  طلا شمیگون-واهی, کریستیناکریستینا شمیگون-واهی   ۲۰۰۶ تورین   اسکی صحرانوردی ۱۰ کیلومتر کلاسیک زنان
2  نقره شمیگون-واهی, کریستیناکریستینا شمیگون-واهی   ۲۰۱۰ ونکوور   اسکی صحرانوردی ۱۰ کیلومتر آزاد زنان

منابعویرایش