کاردینال مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک‌ها قبل از پاپ است

پوشش رسمی یک کاردینال

ویژگی‌های ظاهری کاردینال‌هاویرایش

کاردینال‌ها ردا یی سرخ رنگ به همراه کلاهی سرخ رنگ بر تن می‌کنند. کاردینال‌ها، وظیفه انتخاب پاپ را نیز بر عهده دارند.

در دوران ساسانیان و همزمان با شروع جنبش مزدک گروهی در ایران آن روزگاران به وجود آمدند و تقریباً همین ویژگی‌های ظاهری را داشتند، مزدک نیز خود ردایی سرخ بر تن می‌کرد.[۱]

مقام‌های کلیساییویرایش

مقام‌های کلیسایی به ترتیب اولویت قدرت عبارت اند از:

پانویسویرایش

  1. مزدک، نوشته موریس سیماشکو، ترجمه مهدی سحابی.

منابعویرایش