کاردینال مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک‌ها پس از پاپ است

پوشش رسمی یک کاردینال

ویژگی‌های ظاهری کاردینال‌ها

کاردینال‌ها ردایی سرخ رنگ به همراه کلاهی سرخ رنگ بر تن می‌کنند. کاردینال‌ها، وظیفه انتخاب پاپ را نیز بر عهده دارند.

در دوران ساسانیان و همزمان با شروع جنبش مزدک گروهی در ایران آن روزگاران به وجود آمدند و تقریباً همین ویژگی‌های ظاهری را داشتند، مزدک نیز خود ردایی سرخ بر تن می‌کرد.[۱]

مقام‌های کلیسایی

مقام‌های کلیسایی به ترتیب اولویت قدرت عبارت اند از:

پانویس

  1. مزدک، نوشته موریس سیماشکو، ترجمه مهدی سحابی.

منابع