کاردینال مقام رسمی کلیسایی و بالاترین مقام کاتولیک‌ها پس از پاپ است

پوشش رسمی یک کاردینال

ویژگی‌های ظاهری کاردینال‌هاویرایش

کاردینال‌ها ردایی سرخ رنگ به همراه کلاهی سرخ رنگ بر تن می‌کنند. کاردینال‌ها، وظیفه انتخاب پاپ را نیز بر عهده دارند.

مقام‌های کلیساییویرایش

مقام‌های کلیسایی به ترتیب اولویت قدرت عبارت اند از:

پانویسویرایش

منابعویرایش