باز کردن منو اصلی

اسماعیل میرزا معتمدالدوله یکی از شاهزادگان قاجار و پسر مسعود میرزا ظل‌السلطان و نوهٔ ناصرالدین شاه بود.

اسماعیل میرزا معتمدالدوله
اسماعیل میرزا معتمدالدوله
نام کاملEsma’il Mirza Mo’tamed ed-Dowleh
زاده۱۲۶۵
درگذشته۱۳۴۶
مدفنقبرستان تخت فولاد
فرزندانپوران دخت
آصفه
سلسلهقاجاریان
پدرمسعود میرزا ظل‌السلطان
عقاید مذهبیشیعه

وی در مدرسه نظامی سن-سیر پاریس و مدرسه نظامی سلطنتی سندهرست لندن به تحصیلات نظامی پرداخت.

او از جرج ششم نشان شوالیه ستاره هند و از نیکلای دوم (روسیه)، نشان شوالیه عقاب سفید گرفت.

منابعویرایش