دیسانتری

اسهال خونی؛ اسهال همراه با خون بر اثر التهاب معده
(تغییرمسیر از اسهال خونی)

دیسانتری (به انگلیسی: Dysentery) یا اسهال خونی یعنی اسهال همراه با خون مشهود در مدفوع. شایعترین عامل بیماریزا به خصوص در همه گیری‌های اسهال خونی باکتری شیگلا است.

دیسانتری
طبقه‌بندی بین‌المللی-۱۰A03.9, A06.0, A07.9
طبقه‌بندی بین‌المللی-۹004, 007.9, 009.0
سمپD004403

دیسانتری یک بیماری التهابی روده به خصوص کولون است که با اسهال ، وجود خون و موکوس در مدفوع ، تب ، درد شکمی و زورپیچ همراه است. دیسانتری نوعی عفونت گاستروآنتریتی است.

عللویرایش

شایعترین عامل بیماریزا به خصوص در همه گیری‌های اسهال خونی باکتری شیگلا است. به‌جـز شیگلا دیسانتری و سایر شیگلاهـا، اسهال‌خونی به شـکل بومی آن ممکن‌است به علت عوامل بیماری‌زای دیگر از جمله کمپیلوباکترژژونی، اشریشیاکلی مهاجم، سالمونلاها و به نسبت کمتری اِنتامیبا هیستولیتیکا باشد.

تشخیص با مشاهده عامل بیماری در مدفوع بیمار تأیید می‌شود.نمونه مدفوع را ابتدا در ظرف مخصوص به آن می گذارند، نمونه ابتدا از نظر ماکروسکوپی و سپس از نظر میکروسکوپی از طریق تهیه اسمیر مرطوب بررسی می‌کنند،تا عامل دیسانتری را بیابند. اصول کلی درمان جبران آب و الکترولیت‌ها و درمان عامل ایجادکننده دیسانتری است.

جستارهای وابستهویرایش

اسهال

منابعویرایش

  • دورلند، فرهنگ پزشکی