یک اسپینور به‌صورت بردار در نقاط مختلف یک نوار موبیوس را نشان می دهد.

در هندسه و فیزیک اسپینورها (به انگلیسی: Spinor) اجزای فضای برداری(مختلط) هستند که می‌توانند با فضای اقلیدسی متحد شوند. مانند بردار هندسی و به صورت عام تر تنسور، یک اسپینور به صورت خطی می‌تواند تبدیل شود وقتی یک فضای اقلیدسی در معرض یک دوران ملایم قرار گرفته باشد.

منابعویرایش