اسکیپیو امیلیانوس

سیاست‌مدار در روم باستان

اسکیپیو امیلیانوس (انگلیسی: Scipio Aemilianus؛ ۱۸۵ قبل از میلاد – ۱۲۹ قبل از میلاد) کنسول جمهوری روم در سال ۱۴۷ قبل از میلاد و ۱۳۴ قبل از میلاد بود. وی در جنگ سوم کارتاژ در برابر فنیقی‌ها به عنوان فرمانده حضور داشت که با پیروزی روم همراه بود.

اسکیپیو امیلیانوس
Scipio Aemilianus cramming himself for a speech after a hearty supper. Image by John Leech from The Comic History of Rome, by ژیلبرت آبوت ا بکت.
کنسول جمهوری روم
دوره مسئولیت
۱۴۷ قبل از میلاد – ۱۴۷ قبل از میلاد
پس ازSp. Postumius Albinus و L. Calpurnius Piso Caesoninus
پیش ازCn. Cornelius Lentulus و L. Mummius Achaicus
دوره مسئولیت
۱۳۴ قبل از میلاد – ۱۳۴ قبل از میلاد
پس ازQ. Calpurnius Piso and Ser. Fulvius Flaccus
پیش ازL. Calpurnius Piso Frugi و P. Mucius Scaevola
اطلاعات شخصی
زاده۱۸۵ قبل از میلاد
رم
درگذشته۱۲۹ قبل از میلاد
رم
ملیتروم باستان
همسر(ان)Sempronia Graccha
خدمات نظامی
وفاداری جمهوری روم
درجهارتشبد
جنگ‌ها/عملیات‌جنگ سوم کارتاژ
Battle of the Port of Carthage
Second Battle of Nepheris
Siege of Carthage Numantine War
Siege of Numantia

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش