باز کردن منو اصلی

دیوار مجموعه‌شعری از فروغ فرخزاد و شامل ۴۳ قطعه‌شعر است.

شعرهاویرایش

 1. شب و هوس
 2. شعلهٔ رمیده
 3. رمیده
 4. خاطرات
 5. رؤیا
 6. هرجایی
 7. اسیر
 8. بوسه
 9. ناآشنا
 10. حسرت
 11. یادی از گذشته
 12. پاییز
 13. وداع
 14. افسانهٔ تلخ
 15. گریز و درد
 16. انتقام
 17. دیوِ شب
 18. عصیان
 19. شراب و خون
 20. دیدار تلخ
 21. گمگشته
 22. از یاد رفته
 23. ناشناس
 24. چشم‌به‌راه
 25. آیینهٔ شکسته
 26. دعوت
 27. خسته
 28. بازگشت
 29. نقش پنهان
 30. بیمار
 31. مهمان
 32. راز من
 33. دختر و بهار
 34. خانهٔ متروک
 35. یک شب
 36. در برابر خدا
 37. ای ستاره‌ها
 38. حلقه
 39. اندوه
 40. صبر سنگ
 41. از دوست‌داشتن
 42. خواب
 43. صدایی در شب
 44. با کدام است؟
 45. دریایی