اشرشیا فرگوسونی

اشرشیا فرگوسونی نوعی گرم منفی، میله‌ای شکل از باکتری است. این باکتری با گونه‌های شناخته شده اشریشیا کلی نیز ارتباط نزدیک دارد، E. fergusonii ابتدا از نمونه‌های خون انسان جدا شد. این گونه به نام میکروبیولوژیست آمریکایی ویلیام فرگوسن نامگذاری شده است. [۱]

اشرشیا فرگوسونی
آرایه‌شناسی e
حوزه: باکتری
شاخه: Proteobacteria
رده: Gammaproteobacteria
راسته: Enterobacteriales
تیره: Enterobacteriaceae
سرده: اشریشیا
گونه: E. fergusonii
نام علمی
Escherichia fergusonii
Farmer et al. 1985

بیماری زایی

برخی از گونه‌های E. fergusonii بیماری‌زا هستند. به عنوان عفونی (آلوده) کننده زخم‌های باز در انسان شناخته شده است و همچنین ممکن است باعث عفونت باکتریایی جریان خون یا عفونت ادراری شود. مشخص شده است که گونه‌های ایجاد کننده این عفونت‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین بسیار مقاوم هستند، اگرچه برخی از آن‌ها در برابر جنتامایسین و کلرامفنیکل نیز مقاوم هستند. [۲] مشخص شده است که یک گونه مقاوم به آنتی‌بیوتیک با بروز عفونت ادراری در یک زن 52 ساله در سال 2008 مرتبط است. [۳]

منابع

  1. Farmer JJ, 3rd; Fanning, GR; Davis, BR; O'Hara, CM; Riddle, C; Hickman-Brenner, FW; Asbury, MA; Lowery VA, 3rd; Brenner, DJ (January 1985). "Escherichia fergusonii and Enterobacter taylorae, two new species of Enterobacteriaceae isolated from clinical specimens". Journal of Clinical Microbiology. 21 (1): 77–81. doi:10.1128/JCM.21.1.77-81.1985. PMC 271579. PMID 3968204.
  2. Mahapatra, A; Mahapatra, S; Mahapatra, A (July 2005). "Escherichia fergusonii: an emerging pathogen in South Orissa". Indian Journal of Medical Microbiology. 23 (3): 204. doi:10.4103/0255-0857.16598. PMID 16100434.
  3. Savini, V; Catavitello, C; Talia, M; Manna, A; Pompetti, F; Favaro, M; Fontana, C; Febbo, F; Balbinot, A (April 2008). "Multidrug-resistant Escherichia fergusonii: a case of acute cystitis". Journal of Clinical Microbiology. 46 (4): 1551–2. doi:10.1128/JCM.01210-07. PMC 2292955. PMID 18256229.

پیوند به بیرون