اشرفیان یکی از ملوک‌الطوائف ترکمن در آسیای صغیر بودند. پایتخت این دولت بی‌شهر بود. اشرفیان یکی از شاهزاده‌نشینان ترکمن بودند که توسط قوم اغوز به وجود آمدند.

مسجد اشرف‌اغلو در بِی‌شهر

امیران مهم ویرایش

  • سلیمان بن اشرف († ۷۰۲/۱۳۰۲)
  • مبارز الدین محمد(† ۱۳۲۶)

جستارهای وابسته ویرایش


منابع ویرایش