اشرفیان یکی از ملوک‌الطوائف ترکمن در آسیای صغیر بودند. پایتخت این دولت بی‌شهر بود. اشرفیان یکی از شاهزاده‌نشینان ترکمن بودند که توسط قوم اغوز به وجود آمدند. این دودمان در ۱۳۲۶ میلادی پس از آنکه آخرین امیر آن، مبارز الدین محمد توسط تیمورتاش، حاکم چوپانیان، اعدام شد، نابود گشت.

مسجد اشرف‌اغلو در بِی‌شهر

امیران مهمویرایش

  • سلیمان بن اشرف († ۷۰۲/۱۳۰۲)
  • مبارز الدین محمد(† ۱۳۲۶)

جستارهای وابستهویرایش


منابعویرایش