اصل جمع در ترکیبیات یکی از اصول اساسی شمارشی است. در ترکیبیات اصل جمع بدین معناست که مجموعه اجتماع مجموعه دو به دو مجزای باشد در این صورت:[۱]

نمونه پرسشویرایش

در شکل زیر به چند طریق می توان از   به   رفت؟

 
ترکیبیات راه ها در اصل جمع و ضرب

پاسخ: ما به دو طریق می توانیم از   به   برویم راه اول حاصل ضرب ۳ در ۳ است که می شود ۹ و راه دو حاصل ضرب ۲ در ۴ است که می شود ۸ پس در نتیجه ۹+۸ راه داریم یعنی ۱۷ راه داریم پس به ۱۷ طریق می توان از A به D رقت.

منابعویرایش

  1. علیپور، علیرضا (۱۳۹۲). آنالیز ترکیبی برای کنکور ص۱۶.