اعتقاد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اعتقاد به اشکال متعددی به کار می‌رود: