اعتقادات (کتاب)

اعتقادات کتابی است به تالیف شیخ صدوق در شرح اعتقادات شیعه دوازده‌امامی. صدوق این کتاب را در روز جمعه ۱۲ شعبان ۳۶۸ هجری قمری به درخواست مشایخ شهر نیشابور در این شهر نوشت. صدوق در این کتاب اعتقادات شیعه را بیشتر به نقل از قرآن و روایت‌های چهارده معصوم بیان می‌کند و کمتر به نظر شخصی و مباحث کلامی و عرفانی می‌پردازد. شیخ مفید، شاگرد شیخ صدوق، شرحی بر این کتاب نوشته‌است.

اعتقادات Etdghadat.jpg
نویسندهشیخ صدوق
تاریخ نشر۱۲ شعبان ۳۶۸ هجری قمری
موضوعاعتقادات شیعه دوازده‌امامی
زبانعربی

منابعویرایش

  • «اعتقادات صدوق». دایره‌المعارف طهور. موسسه فرهنگی جام طهور. دریافت‌شده در ۱۰/۲۱/۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک)