اعتمادالدوله

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اعتمادالدوله لقب چند تن از افراد است. این واژه در دورهٔ صفوی لقب «وزیر اعظم» بود و در دورهٔ قاجار نیز برای برخی از صدراعظم‌ها کاربرد داشت. پس از برکناری میرزا آقاخان نوری و حذف موقت مقام صدارت عظمی این لقب برای مقامات دیگر به کار می‌رفت و با برقراری دوبارهٔ مقام صدارت عظمی دیگر کاربرد گذشته را نیافت.

اعتمادالدوله می‌تواند به افراد زیر اشاره داشته باشد:

در ایران (به ترتیب تاریخ) ویرایش

در هند ویرایش