اعلامیه سنگاپور

ادغام شود در اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع

 قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع

مطابق اعلامیه سنگاپور در سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از دولت‌ها در اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع در عمل بیش از دیگر دولت‌ها سلطه بر امور ندارد بلکه هرکدام از این دولت‌ها به عنوان یکی از اعضای سیاسی این اتحادیه حضور دارد؛ و به جای آن رابطه‌ای سازمانی و بین‌المللی میان این دولت‌ها وجود دارد که از طریق آن کشورها در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی متنوع، برابر در نظر گرفته شده و در چارچوب ارزش‌ها و اهداف مشترک و مشخص در اعلامیه سنگاپور همکاری دارند. این ارزش‌ها و اهداف مشترک عبارتند از ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر، حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، آزادی مدنی، مساوات‌خواهی، تجارت آزاد، چندجانبه‌گرایی، و صلح جهانی است که از طریق پروژه‌های چند جانبه و جلساتی که شامل انجام بازی‌های اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع در هر چهار سال یکبار است انجام می‌شود.

كشورهاي مشترك‌المنافع مجموعه‌اي از 53 كشور مستقل است كه اكثراً مستعمره امپراتوري انگليس بوده‌اند. اين كشورها روي‌هم حدود 30٪ جمعيت كره زمين يعني 2.4 ميليارد نفر را تشكيل مي‌دهند. چهارچوب همكاري كشورهاي اين ارگان بر اساس اعلاميه سنگاپور مصوب سال 1971 حول توسعه ارزش‌هاي مشترك مانند حقوق بشر، حكومت قانون، آزادي‌هاي فردي، مساوات، دموكراسي، تجارت آزاد، صلح جهاني و همكاري‌هاي چند جانبه‌است.[۱]

منابع ویرایش

  1. www.irna.ir https://www.irna.ir/news/82830655/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۳-۰۳. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)