الله‌قلی‌خان زنگنه

(تغییرمسیر از الله قلی خان زنگنه)

الله‌قلی‌خان زنگنه از بزرگان کرد طایفه زنگنه بود، که به عنوان فرماندار کرمانشاه تحت سلسله زند از اواسط دهه ۱۷۵۰ تا مرگ او در سال ۱۷۸۵، خدمت می‌کرد. او در زمانی که حاکم اردلان، خسرو خان بزرگ اردلان، او را شکست داد و منطقه را در دست گرفت، کشته شد.

انجمن ادبی الله‌قلی‌خان زنگنهویرایش

به گفتۀ میر عبداللطیف‌خان شوشتری الله‌قلی‌خان زنگنه فردی فرهنگ‌مدار و ادب‌دوست بوده و به دلیل اشتیاقی که به شعر داشته،‌ هفته‌ای دو شب را به «علمای دانشور و شعرای سخن‌گستر»‌ اختصاص داده و مجالس شعرخوانی برگزار می‌کرده‌است. از جمله افرادی که در این جلسات حضور پیدا می‌کرده‌اند به «میرزا احمد» متخلص به شهاب، «میرزا محمد خضری»، «میرزا محمدسعید منشی»، «شاه‌قلی بیگ» و «حاجی محمد خطاط» اشاره شده‌است.[۱]

منابعویرایش

  • Lambton, A.K.S. (1954). The Encyclopaedia of Islam. BRILL. pp. 167–171. ISBN 9789004060562. Lambton, A.K.S. (1954). The Encyclopaedia of Islam. BRILL. pp. 167–171. ISBN 9789004060562. Lambton, A.K.S. (1954). The Encyclopaedia of Islam. BRILL. pp. 167–171. ISBN 9789004060562.
  • Calmard, Jean (2015). Encyclopaedia Iranica.