المنصور علی (عربی: المنصور على؛ c.1242 – تاریخ ورودی نامعتبر است)، دومین سلطان ممالیک مصر که پس از عزالدین آیبک در سال ۱۲۵۷ به حکومت رسید. در زمان حکومت وی بود که مغولان به جهان اسلام حمله بردند.

المنصور علی
دینار طلایی المنصور علی
سلطان مصر
سلطنت۱۲۵۷–۱۲۵۹
پیشینعزالدین آیبک
جانشینسیف‌الدین قطز
زادهعلی
۱۲۴۲
قاهره
درگذشته۱۲۵۹
قاهره
نام کامل
الملک المنصور نور الدین علی بن أیبک
نام و تاریخ‌های دوره
ممالیک بحری: ۱۲۵۰, ۱۲۵۴–۱۳۸۲, ۱۳۸۹
پدرعزالدین آیبک

منابع ویرایش