المنصور ناصر الدین محمد

المنصور ناصر الدین محمد (عربی: المنصور ناصر الدين محمد بن العزيز‎؛ 1189 – after ۱۲۱۶) سومین سلطان ایوبیان مصر بود او نوه صلاح الدین ایوبی بود و پس از پدرش در سن دوازده سالگی به تخت سلطنت نشست. این امر برخی را بر این داشت تا برادر صلاح الدین العدل را از سلطنت بردارند. مدت پادشاهی وی در حدود دو سال بود.

المنصور ناصر الدین محمد
المنصور
سلطنت۲۹ نوامبر ۱۱۹۸ – فوریه ۱۲۰۰
زاده۱۱۸۹
درگذشتهafter ۱۲۱۶
بعد ازسلطان عثمان العزیز
قبل ازعادل یکم
سلسلهایوبیان
پدرسلطان عثمان العزیز
عقاید مذهبیاسلام

منابعویرایش