المنصور ناصرالدین محمد

سومین سلطان ایوبیان مصر

المنصور ناصرالدین محمد (عربی: المنصور ناصرالدين محمد بن العزيز؛ ۱۱۸۹ – ۱۲۱۶) سومین سلطان ایوبیان مصر بود. او نوهٔ صلاح‌الدین ایوبی بود و پس از پدرش در سن دوازده‌سالگی به تخت سلطنت نشست. این امر برخی را بر این داشت تا برادر صلاح‌الدین العدل را از سلطنت بردارند. مدت پادشاهی وی در حدود دو سال بود.

المنصور ناصرالدین محمد
المنصور
سلطان مصر
سلطنت۲۹ نوامبر ۱۱۹۸ – فوریهٔ ۱۲۰۰
پیشینالعزیز عثمان
جانشینعادل یکم
زاده۱۱۸۹
درگذشتهبعد از ۱۲۱۶
دودمانایوبیان
پدرالعزیز عثمان

منابع

ویرایش