الناصر یوسف

الناصر یوسف (عربی: الناصر يوسف‎؛ ۱۲۲۸ – ۱۲۶۰)، آخرین امیر ایوبی دمشق بود که از سال ۱۲۵۰ تا زمان تصرف این شهر به دست ممالیک بر این شهر حکم می‌راند.

الناصر یوسف
Al-Malik an-Nasir
Emir of Damascus
سلطنت۱۲۵۰ – ۱۲۶۰
پیشینالمعظم توران‌شاه
جانشینEmirate abolished
Emir of Aleppo
سلطنت۲۶ نوامبر ۱۲۳۶ – ۱۲۶۰
پیشینالعزیز محمد
جانشیننابودی امارت دمشق
نایب السلطنهضیفه خاتون
(1236–1242)
زاده۱۲۲۸
درگذشته۱۲۶۰
فرزند(ان)Al-Aziz
دودمانایوبیان
پدرالعزیز محمد
دین و مذهبتسنن

منابعویرایش