الکترون نوترینو

الکترون نوترینو، (به انگلیسی: Electron neutrino) که با نشان داده می‌شود، یکی از ذرات بنیادی زیراتمی است که بار الکتریکی ندارد. این نوع نوترینو همراه با الکترون، نسل نخست لپتون‌ها را تشکیل می‌دهد و به این دلیل الکترون نوترینو نامیده می‌شود.

الکترون نوترینو
Compositionذرات بنیادی
Statisticsفرمیون
نسل (فیزیک ذرات)First
نیروهای بنیادیsنیروی هسته‌ای ضعیف، گرانش
Symbolν
e
پادذرهElectron antineutrino (ν
e
)
Theorizedولفگانگ پاولی (1930)
Discoveredکلاید کون، فردریک رینز (1956)
جرم نامتغیرSmall but non-zero. See نوترینو.
[[Electric charge]]0 بار الکترون
بار رنگNo
اسپین12
[[Weak isospin]]12
[[Weak hypercharge]]−1
دست‌سانی (فیزیک)left-handed (for right-handed neutrinos, see نوترینو سترون)

جستارهای وابستهویرایش