باز کردن منو اصلی

الکترون نوترینو، (به انگلیسی: Electron neutrino) که با نشان داده می‌شود، یکی از ذرات بنیادی زیراتمی است که بار الکتریکی ندارد. این نوع نوترینو همراه با الکترون، نسل نخست لپتون‌ها را تشکیل می‌دهد و به این دلیل الکترون نوترینو نامیده می‌شود.

الکترون نوترینو
Composition ذرات بنیادی
Statistics فرمیون
نسل (فیزیک ذرات) First
نیروهای بنیادیs نیروی هسته‌ای ضعیف، گرانش
Symbol ν
e
پادذره Electron antineutrino (ν
e
)
Theorized ولفگانگ پاولی (1930)
Discovered کلاید کون، فردریک رینز (1956)
جرم نامتغیر Small but non-zero. See نوترینو.
[[Electric charge]] 0 بار الکترون
بار رنگ No
اسپین 12
[[Weak isospin]] 12
[[Weak hypercharge]] −1
دست‌سانی (فیزیک) left-handed (for right-handed neutrinos, see نوترینو سترون)

جستارهای وابستهویرایش