عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان
عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان