توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد ویرایش

این الگو تاریخ اولین انتشار نرم‌افزار را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده:

{{تاریخ آغاز|سال|ماه|روز}}

مثال:

{{تاریخ آغاز|۲۰۰۸|۱|۱}} نتیجه می‌دهد:
«۱ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-0۱-۰۱)».

نحو ویرایش

 • {{تاریخ آغاز|سال|ماه|روز}}
 • {{تاریخ آغاز|سال|ماه|روز|ساعت|دقیقه|ثانیه|منطقه‌زمانی}} (دقیقه و ثانیه اختیاری است؛ منطقه‌زمانی می‌تواند به‌صورت عددی، یا برابر با «Z» برای UTC باشد؛ نمونه‌ها را ببینید)
نمونه‌ها
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳}} ← «۱۹۹۳ (۱۹۹۳)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲}} ← «فوریه ۱۹۹۳ (۱۹۹۳-۰۲)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳ (۱۹۹۳-۰۲-۲۴)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|۳۰}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳، ساعت ۰۸:۳۰  (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸:۳۰)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|||+01:00}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳ (+۰۱:۰۰) (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸+۰۱:۰۰)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|||−07:00}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳ (−۰۷:۰۰) (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸−۰۷:۰۰)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|۳۰|۲۳}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳، ساعت ۰۸:۳۰:۲۳  (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸:۳۰:۲۳)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|۳۰|۲۳|Z}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳، ساعت ۰۸:۳۰:۲۳ (UTC) (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸:۳۰:۲۳Z)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|۳۰|۲۳|+۰۱:۰۰}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳، ساعت ۰۸:۳۰:۲۳ (+۰۱:۰۰) (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸:۳۰:۲۳+۰۱:۰۰)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۹۹۳|۰۲|۲۴|۰۸|۳۰|۲۳|−۰۷:۰۰}} ← «۲۴ فوریه ۱۹۹۳، ساعت ۰۸:۳۰:۲۳ (−۰۷:۰۰) (۱۹۹۳-۰۲-۲۴T۰۸:۳۰:۲۳−۰۷:۰۰)»

یک پارامتر اختیاری دیگر با نام گاه‌شمار (یا از تاریخ) نیز موجود است که تنها مقدار خورشیدی را می‌پذیرد. این پارامتر برای محاسبهٔ زمان بر پایهٔ گاه‌شمار خورشیدی کاربرد دارد و استفاده از آن تنها منجر به تغییر نام ماه‌ها خواهد شد.

نمونه‌ها
 • {{تاریخ آغاز|۱۳۵۲|۰۲|۲۴}} ← «۲۴ فوریه ۱۳۵۲ (۱۳۵۲-۰۲-۲۴)»
 • {{تاریخ آغاز|۱۳۵۲|۰۲|گاه‌شمار=خورشیدی}} ← «۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ (۱۳۵۲-۰۲-۲۴)»

جستارهای وابسته ویرایش