الگو:جانشانی شده

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{Subst only}} این پیام را نشان می‌دهد:

اما {{Subst only}} به‌تنهایی، نباید جانشانی شود

استفاده ویرایش

{{Subst only}}

{{Subst only}} باید در زیرصفحه مستندسازی (و نَه، خود صفحه) هر الگویی قرار داده شود که بهتر است بجای تراگنجانش، جانشانی شود.

صفحه‌هایی که {{Subst only}} را داشته باشند به رده:الگو:جانشانی شده ویکی‌پدیا افزوده می‌شوند.

پارامترها ویرایش

|auto=

اگر با "yes" تنظیم شده باشد اخطار به گونه‌ای اصلاح می‌شود که نشان دهد الگویی که به آن اشاره می‌کند به صورت خودکار، جانشان شده است. مگر اینکه پارامتر |demo=yes تنظیم شده باشد. مقدار پیش‌فرض "no" است. تنظیم این پارامتر به "yes" الگو را در رده:الگوهای ویکی‌پدیا که به صورت خودکار جانشان شده‌اند قرار می‌دهد. برای آگاهی بیشتر User:AnomieBOT/docs/TemplateSubster را ببینید.

|alt=

برای تنظیم یک نام تراگنجانشی یا متناوب استفاده می‌شود.

الگوهای مرتبط ویرایش

فهرست الگوهای کمکی جانشانی
 • {{نیازمند جانشانی}} – نیاز به جانشانی را نشان می‌دهد.
  • {{جانشانی شده}} – برای توضیحات الگوهای فوق؛ پیامی را نشان می‌دهد که درخواست جانشانی الگو را در خود دارد.
  • {{هرگز جانشانی نشود}} – برعکس {{جانشانی شده}} است. برای مستندات الگوهایی که تباید جانشانی شوند؛ پیامی را نشان می‌دهد که از شما می‌خواهد که از جانشانی کردن الگو، خودداری کنید.
  • {{قابل جانشانی}} – برای مستندات الگوهایی که جانشانی کردن آن‌ها اختیاری است.
  • {{جانشانی‌کردن}} – امکان درج آزادانهٔ توضیح دربارهٔ این که آیا الگو باید جانشانی شود یا خیر را فراهم می‌کند و قابلیت درج توضیحات اضافی را نیز دارد.
 • {{اگرجا}}: در صورت جانشانی شدن "yes" را نشان می‌دهد.
 • {{جاشده}}: نشان می‌دهد که آیا جانشانی شده یا نه.
 • پودمان:Unsubst – از جانشانی جلوگیری می‌کند.
 • پودمان:Unsubst-infobox – از جانشانی جعبه‌های اطلاعات جلوگیری می‌کند، پارامترها را نیز تمیزکاری می‌کند.