ویکی‌پدیا:فضای نام الگو

فضاهای نام موضوع فضاهای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
100 درگاه بحث درگاه 101
118 پیش‌نویس بحث پیش‌نویس 119
446 برنامه آموزشی Education Program talk 447
828 پودمان بحث پودمان 829
2300 [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارها|]] 2301
2302 [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارها|]] 2303
2600 مبحث
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

از صفحات این فضای نام که با پیشوند الگو: مشخص می‌شوند، برای تعریف کردن یک سری دستورها و متن‌هایی که به طور مکرر در صفحات دیگر باید نمایش یابند استفاده می‌شود.

برخی از الگوهای ویکی‌پدیا، به خاطر کثرت استفاده و احتمال خرابکاری، قفل می‌شوند.

برخی از الگوهای پایه‌ای‌تر که خود در الگوهای بسیار دیگری به کار می‌روند، مخصوصاً اگر بروز کردن آنها مشکل باشد، و نیز پارامترهای الگوهای اطلاعاتی‌ای که از ویکی‌پدیای زبان‌های دیگر آورده می‌شوند، تا جای امکان نباید ترجمه شوند.

برای مشاهده الگوهای بیشتر به فهرست الگوها مراجعه کنید.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش