الگو:نر/2013-05-28

نگارهٔ روز
آفتاب‌گردان دروغین

آفتاب‌گردان دروغین در سرده آفتاب‌گردان‌ها و جزء گیاهان گلدار است. رویش‌گاه این گل شرق ایالات متحده آمریکا و کانادا می‌باشد. ارتفاع این گیاه ۴۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر است. گل‌ها از اواسط تابستان تا اوایل پاییز می‌شکفند.

عکاس: Alvesgaspar
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش