الگو:نر/2013-05-29

نگارهٔ روز
گیلان‌شاه ابروسفید

گیلان‌شاه ابروسفید نوعی پرنده آب‌چر است که در خانوده آبچلیک قرار دارد. پهنای بال این پرنده در میان پرندگان گیلان‌شاه از همه بیشتر است.

عکاس: photo-natur
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش