باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
گیلان‌شاه ابروسفید

گیلان‌شاه ابروسفید نوعی پرنده آب‌چر است که در خانوده آبچلیک قرار دارد. پهنای بال این پرنده در میان پرندگان گیلان‌شاه از همه بیشتر است.

عکاس: photo-natur
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش