نگارهٔ روز
مشکین‌بنفش‌پای مرگ‌آور

مشکین‌بنفش‌پای مرگ‌آور مگسی از خانواده مگس‌های مرگ‌آور (مگس‌های دزد) است. طول این حشره ۹ تا ۱۲ میلی‌متر و پهنای بالش تقریباً ۷ تا ۹ میلی‌متر است. فعالیت پروازی مشکین‌بنفش‌پای مرگ‌آور در علفزارها و از ماه اردیبهشت تا تیر می‌باشد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش