الگو:نر/2016-09-18

نگارهٔ روز
شالیزار

شالیزار، زمین کشاورزی است که در آن برنج کاشته می‌شود. برای کاشت برنج ابتدا باید آن را در محوطهٔ کوچکی رشد داد و بعد از آن به شالیزار منتقل کرد. شالیزارهای در حال کاشت همیشه پر آب هستند.

Cccefalon
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش