الگو:نر/2016-09-20

نگارهٔ روز
دنباله دار ۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو

۴۷ سال پیش در چنین روزی دنباله‌دار «۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو» توسط ستاره‌شناسان اهل شوروی کشف گردید. این دنباله‌دار دارای یک جریان تناوب مداری ۶٫۴۵ سال و یک دوره چرخش حدود ۱۲٫۷ ساعت است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش