باز کردن منو اصلی
دنباله دار ۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو

۴۷ سال پیش در چنین روزی دنباله‌دار «۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو» توسط ستاره‌شناسان اهل شوروی کشف گردید. این دنباله‌دار دارای یک جریان تناوب مداری ۶٫۴۵ سال و یک دوره چرخش حدود ۱۲٫۷ ساعت است.


همچنین ببینیدویرایش